Blog

Elektroniczny system przywoławczy - technologia, działanie, zastosowania

Elektroniczny system przywoławczy to system nowoczesnej technologii, stosowany głównie w placówkach medycznych. Spotkamy się z nim w szpitalach, domach spokojnej starości, ośrodkach medycznych, któryc
O wolontariacie

Wolontariatem jest praca nieodpłatna i dobrowolna. Wykonuje się ją na rzecz innych osób, ale również zwierząt. Wykracza ona znacznie poza koleżeński przysługi. Czasem może być to również ciężka praca