Serwis w przebudowie

Elektroniczny system przywoławczy - technologia, działanie, zastosowania

Elektroniczny system przywoławczy to system nowoczesnej technologii, stosowany głównie w placówkach medycznych. Spotkamy się z nim w szpitalach, domach spokojnej starości, ośrodkach medycznych, których głównym celem jest zapewnienie opieki i bezpieczeństwa pacjentowi. Systemem przywoławczym nazywamy system, którego celem jest przesyłanie informacji pomiędzy jednym a drugim punktem.

Punktem tym może być pokój, sala, lub dwie odrębne nieruchomości, w zależności od systemu jaki zostanie zastosowany. System przywoławczy w placówkach medycznych służy do informowania, przywoływania i powiadamiania personelu medycznego przez pacjenta.

System wysyła informację na jeden z dwóch sposobów. Akustyczny, poprzez sygnały dźwiękowe o cichym lub głośnym brzmieniu oraz świetlne, poprzez zapalanie odpowiednich lamp. System uruchamiany jest za pośrednictwem przycisku przywoławczego - www.schima.pl/systemy-przywolawcze. Przycisk ten w szpitalach, znajduje się zazwyczaj na ścianie obok łóżka lub w okolicach stelaża łóżka szpitalnego, w miejscu widocznym i łatwo dostępnym.

Nowoczesne systemy przywoławcze zostały skomputeryzowane

Zastosowanie odpowiednich ekranów pozwala na wyświetlanie informacji w pokoju personelu medycznego, udzielając informacji o konkretnym pacjencie lub sali, w której się znajduje. Ponad to system przyzywania pozwala nie tylko na komunikację pacjent - pielęgniarka, lecz również pacjent - lekarz. W ten sposób każdy podopieczny ma możliwość przywołania "swojej pielęgniarki" a każdy pracownik personelu medycznego, może w dowolnym momencie, zazwyczaj w czasie pojawienia się jakiś komplikacji, wezwać lekarza.

Założenie to niezwykle usprawnia i przyśpiesza pracę każdej placówki medycznej. System przywoławczy przesyła informację natychmiastowo po jego uruchomieniu. W szpitalach jest to ważne, ponieważ dzięki takim zastosowaniom, nie ma konieczności pozostawiania pacjenta samego, nawet na przysłowiowy ułamek sekundy. Obok placówek medycznych, system przywoławczy doskonale odnajduje się w np. w sądach, hotelach czy więzieniach. Wszędzie tam gdzie wymagana jest szybka i sprawna komunikacja - zastosowanie systemów przyzywowych.

System pozwala na przywołanie strażnika czy wezwanie obsługi hotelowej. Coraz chętniej z rozwiązania tego korzystają firmy ochroniarskie. Obok alarmów przeciwwłamaniowych montują one systemy przywoławcze, na wypadek konieczności interwencji u klienta. Montaż systemu przywoławczego w ostatnich czasach znacznie się rozwiną. Nie wymaga on teraz specjalnego montaży oraz kilometrów kabli ciągnących się po pokoju.

Najnowocześniejsze zastosowania opierają się na systemach w technologi IP, co pozwala na podłączenie urządzenia bezpośrednio do gniazdka telefonicznego. Zmniejsza to znacznie koszty systemu przyzywowego, albowiem w większości wypadków naliczana jest jedynie cena urządzenia. System przywoławczy to niezwykle proste a zarazem bardzo praktyczne rozwiązanie. Idealnie sprawdzi się wszędzie tam, gdzie wymagana jest szybkie i sprawne przesłanie komunikatu. Pozwala niewielkim kosztem zapewnić bezpieczeństwo i stałą opiekę najbliższym nam osobom, bez konieczności prowadzenia specjalistycznych instalacji czy montażu.

Źródła:

 

 

Czytane


Potrzeba pomagania

Osoby chcące pomagać innym w ramach wolontariatu mają ku temu ważne powody. ...


O wolontariacie

Wolontariat jest to praca nieodpłatna i dobrowolna. Wykonuje się ją na rzecz ...


Wolontariat za granicą

Wyjazd na zagraniczny wolontariat jest dla wielu osób szansą na przeżycie cze...


Wolontariat wirtualny

Wolontariat wirtualny są to działania wykonywane za pośrednictwem komputera z...

http://uni-pro.com.pl www.doradca2000.pl www.thoriumproject.pl www.babskiswiat.com.pl www.uniaeuropejska.info.pl 
Copyright ©  WS    
Designed by Joomla! Template