Elektroniczny system przywoławczy - technologia, działanie, zastosowania

Elektroniczny system przywoławczy to system nowoczesnej technologii, stosowany głównie w placówkach medycznych. Spotkamy się z nim w szpitalach, domach spokojnej starości, ośrodkach medycznych, których głównym celem jest zapewnienie opieki i bezpieczeństwa pacjentowi. Systemem przywoławczym nazywamy system, którego celem jest przesyłanie informacji pomiędzy jednym a drugim punktem.

Punktem tym może być pokój, sala, lub dwie odrębne nieruchomości, w zależności od systemu jaki zostanie zastosowany. System przywoławczy w placówkach medycznych służy do informowania, przywoływania i powiadamiania personelu medycznego przez pacjenta.

System wysyła informację na jeden z dwóch sposobów. Akustyczny, poprzez sygnały dźwiękowe o cichym lub głośnym brzmieniu oraz świetlne, poprzez zapalanie odpowiednich lamp. System uruchamiany jest za pośrednictwem przycisku przywoławczego - www.schima.pl/systemy-przywolawcze. Przycisk ten w szpitalach, znajduje się zazwyczaj na ścianie obok łóżka lub w okolicach stelaża łóżka szpitalnego, w miejscu widocznym i łatwo dostępnym.

Nowoczesne systemy przywoławcze zostały skomputeryzowane

Zastosowanie odpowiednich ekranów pozwala na wyświetlanie informacji w pokoju personelu medycznego, udzielając informacji o konkretnym pacjencie lub sali, w której się znajduje. Ponad to system przyzywania pozwala nie tylko na komunikację pacjent - pielęgniarka, lecz również pacjent - lekarz. W ten sposób każdy podopieczny ma możliwość przywołania "swojej pielęgniarki" a każdy pracownik personelu medycznego, może w dowolnym momencie, zazwyczaj w czasie pojawienia się jakiś komplikacji, wezwać lekarza.

Założenie to niezwykle usprawnia i przyśpiesza pracę każdej placówki medycznej. System przywoławczy przesyła informację natychmiastowo po jego uruchomieniu. W szpitalach jest to ważne, ponieważ dzięki takim zastosowaniom, nie ma konieczności pozostawiania pacjenta samego, nawet na przysłowiowy ułamek sekundy. Obok placówek medycznych, system przywoławczy doskonale odnajduje się w np. w sądach, hotelach czy więzieniach. Wszędzie tam gdzie wymagana jest szybka i sprawna komunikacja.

System pozwala na przywołanie strażnika czy wezwanie obsługi hotelowej. Coraz chętniej z rozwiązania tego korzystają firmy ochroniarskie. Obok alarmów przeciwwłamaniowych montują one systemy przywoławcze, na wypadek konieczności interwencji u klienta. Montaż systemu przywoławczego w ostatnich czasach znacznie się rozwiną. Nie wymaga on teraz specjalnego montaży oraz kilometrów kabli ciągnących się po pokoju.

Najnowocześniejsze zastosowania opierają się na systemach w technologi IP, co pozwala na podłączenie urządzenia bezpośrednio do gniazdka telefonicznego. Zmniejsza to znacznie koszty systemu przyzywowego, albowiem w większości wypadków naliczana jest jedynie cena urządzenia. System przywoławczy to niezwykle proste a zarazem bardzo praktyczne rozwiązanie. Idealnie sprawdzi się wszędzie tam, gdzie wymagana jest szybkie i sprawne przesłanie komunikatu. Pozwala niewielkim kosztem zapewnić bezpieczeństwo i stałą opiekę najbliższym nam osobom, bez konieczności prowadzenia specjalistycznych instalacji czy montażu.

Źródła: