Serwis w przebudowie

Zanim zostaniesz operatorem żurawia HDS lub wózka widłowego

Praca na stanowisku operatora żurawia HDS, czyli Hydraulicznego Dźwigu Samochodowego lub wózka widłowego wiąże się z koniecznością posiadania pewnych uprawnień. Ktoś mógłby powiedzieć, że praca ta nie wymaga sporych kwalifikacji. Jednak jak uczy praktyka, nawet z pozoru proste prace, wymagają odpowiedniego przeszkolenia.

Najlepiej, jeśli zdobyte w ten sposób kwalifikacje, będą udowodnione odpowiednim dokumentem. Takim właśnie dokumentem, jest świadectwo kwalifikacji w zakresie obsługi ww. maszyn.

Zanim rozpoczniemy kurs...

Kursy obsługi nie wymagają spełnienia wielu, często bardzo ostrych wymogów. Niemniej, żeby przystąpić do nich, musimy posiadać kilka istotnych dokumentów i spełniać kilka bardzo ważnych warunków.

1. Najważniejsze jest zgłoszenie. Jeśli chcemy przystąpić do kursu, musimy posiadać do tego chęć. Dokumentem stwierdzającym ten fakt, jest po prostu zgłoszenie. Najlepiej, jeśli na zgłoszeniu jest zaznaczone, że płatność za kurs miała miejsce.

2. Zdrowie - równie ważne a może i najważniejsze. Przystąpienie do kursu UDT (nieważne, czy jest to wózek widłowy czy też żuraw HDS), wiąże się z koniecznością spełnienia określonych wymogów zdrowotnych. Przed przystąpieniem do kursu, należy spełnić określone wymagania zdrowotne. Ich brak, uniemożliwia nie tylko zaliczenie kursu i zdobycie uprawnień, ale przede wszystkim prace na tym stanowisku.

3. Wykształcenie. Obsługa wózków widłowych czy też obsługa urządzeń dźwigowych HDS nie wymaga wysokiego wykształcenia. Niemniej, wymogiem jest to, by petent miał przynajmniej wykształcenie podstawowe.

4. Ukończone 18 lat. Zapis na którykolwiek z kursów Urzędu Dozoru Technicznego, wiąże się z koniecznością posiadania co najmniej 18 lat. Osoby niepełnoletnie (młodociane), nie mogą podchodzić do tego szkolenia nawet wtedy, jeśli w jego trakcie skończą one 18 lat.

Czego możemy dowiedzieć się na szkoleniu np. z zakresu obsługi żurawia HDS?

Odpowiedź jest prosta - wszystkiego, co jest związane z tym tematem a także kilku niuansów, które mogą nam się przydać podczas pracy. Oto najważniejsze punkty takiego właśnie szkolenia.

  • Ogólne wiadomości o żurawiach HDS. Osoba szkoląca się na to stanowisko, musi posiadać ogólną wiedzę na temat funkcjonowania tego typu urządzeń. Pamiętajmy, operator to nie konserwator ani mechanik. Dlatego wiedza specjalistyczna nie będzie nam tu potrzebna.
  • Wiadomości dotyczące UDT. Za przeprowadzenie szkolenia, w znacznym stopniu jest odpowiedzialny UDT. To z kolei oznacza, że na szkoleniu winny pojawić się informacje na temat tegoż Urzędu.
  • Podział żurawi HDS. Osoba zgłaszająca chęć przystąpienia do kursu, powinna dowiedzieć się na nim, czym są urządzenia HDS i jak je rozróżnić. Pamiętajmy, że uprawnienia te, dają nam możliwość pracy na różnych ich rodzajach.
  • Kwestie BHP - te zagadnienia, mają nas przygotować na różne sytuacje awaryjne a także sprawić, by praca operatora HDS-u była dla nas bezpieczna.

Podsumowując, kurs obsługi HDS-ów, jest może mniej wymagający niż w przypadku urządzeń takich jak żuraw wieżowy, aczkolwiek i tak wymaga on odpowiedniego przygotowania merytorycznego.

 

Czytane


Potrzeba pomagania

Osoby chcące pomagać innym w ramach wolontariatu mają ku temu ważne powody. ...


O wolontariacie

Wolontariat jest to praca nieodpłatna i dobrowolna. Wykonuje się ją na rzecz ...


Wolontariat za granicą

Wyjazd na zagraniczny wolontariat jest dla wielu osób szansą na przeżycie cze...


Wolontariat wirtualny

Wolontariat wirtualny są to działania wykonywane za pośrednictwem komputera z...

http://uni-pro.com.pl www.doradca2000.pl www.thoriumproject.pl www.babskiswiat.com.pl www.uniaeuropejska.info.pl 
Copyright ©  WS    
Designed by Joomla! Template