Blog

Wolontariat O wolontariacie

Wolontariatem jest praca nieodpłatna i dobrowolna. Wykonuje się ją na rzecz innych osób, ale również zwierząt. Wykracza ona znacznie poza koleżeński przysługi. Czasem może być to również ciężka praca