O wolontariacie

WolontariatWolontariatem jest praca nieodpłatna i dobrowolna. Wykonuje się ją na rzecz innych osób, ale również zwierząt. Wykracza ona znacznie poza koleżeński przysługi. Czasem może być to również ciężka praca fizyczna, czasem zajęcie umysłowe. Wolontariusz jest osobą, która pomaga z potrzeby serca, nie licząc na żadne korzyści materialne z tytułu swojej pracy. Świadczy ona dane usługi dobrowolnie i jest świadoma tego, że nie otrzyma za nie wynagrodzenia.

Czym jest wolontariat?

Wolontariat można podejmować na rzecz różnych osób czy instytucji. Wolontariusze nie otrzymują pieniędzy, ale wynoszą ze swojej działalności inne, równie cenne dla nich korzyści. Dzięki swojej pracy czują się potrzebni, doceniani, czują satysfakcję, że przyczynili się do czegoś dobrego. Wolontariat można podjąć w wielu miejscach: w szkole, w świetlicy środowiskowej, w domu opieki społecznej, w hospicjum, szpitalu czy schronisku dla zwierząt. Jest wiele potrzebujących, którzy czekają na osoby wielkim sercem, które ofiarują im swój czas i pomoc.

Kim jest wolontariusz?

Osoby chcące pomagać innym w ramach wolontariatu mają ku temu ważne powody. Dla jednym jest to potrzeba serca, dla innych chęć niesienia pomocy, ulżenia w cierpieniu. Obojętnie od celu, z jakiego ktoś angażuje się w wolontariat, musimy pamiętać, że każda taka nieodpłatna praca niesie za sobą korzyści. Warunkiem jest jednak włączenie się w działania całym sercem, danie cząstki siebie. Wolontariusz uczestniczący w jakimś projekcie lub wykonujący nieodpłatne świadczenia na Recz innych ma poczucie satysfakcji, gdy pomaga. Cieszy go fakt, że może zrobić coś dobrego, ulżyć komuś, wykonać pracę, która dla tej osoby jest ciężka lub niemożliwa, a jego kosztuje tak niewiele.

Dla wielu osób pomaganie staje się celem życiowym, daje im możliwość poczucia się potrzebnym, docenianym, ważnym. Wyjazd na wolontariat zagraniczny również ma wiele korzyści. Pozwala na poznanie innego kraju, kultury, ludzi, zdobycie nowych doświadczeń. Praca w ramach wolontariatu pozwala również na wyrobienie nowych umiejętności, wykorzystania tych, które już posiadamy.

Wolontariuszami często zostaję młodzi ludzie: uczniowie lub studenci. Co nimi kieruje? Zazwyczaj chęć niesienia pomocy, zrobienia czegoś dobrego. Chcą mieć również kontakt z drugim człowiekiem, ze zwierzęciem, jeśli to wolontariat na rzecz stworzeń, z różnymi miejscami, osobami, chcą poznać coś nowego. Wiedzą, że świat nie jest idealny, ale próbują go naprawić. Młodzi ludzie są zazwyczaj idealistami, marzycielami, a zderzenie z brutalnością świata: biedą, ubóstwem, chorobami czy cierpieniem jest dla nich trudne. Po jakimś czasie jednak przywykają, zmienia się ich nastawienie, światopogląd.

Wyrabiają sobie opinie na wiele tematów, stają się odporniejsi psychicznie. Dla wielu z nich wolontariat jest prawdziwą szkołą życia, której nigdy nie zapomną i która z pewnością zaprocentuje w przyszłości. Młodzi ludzie chętnie angażują się w wolontariat na rzecz zwierząt: mogą pomagać na przykład w schronisku dla bezdomnych stworzeń. Inni wolą kontakt z człowiekiem: są ochotnikami w szpitalach czy w hospicjum.

Studenci bardzo chętnie angażują się w czasie swojej nauki w różnorodne działania na zasadzie wolontariatu. Nie muszą być zgodne z podejmowanym przez nich kierunkiem kształcenia, chociaż, gdy tak jest, mogą wykorzystywać w pracy wiedzę zdobytą w czasie studiów. Studenci chętnie angażują się w projekty pracy z dziećmi, na przykład w pomoc w odrabianiu lekcji, w spędzanie czasu z wybranym dzieckiem, organizowanie mu rozrywek. Młodzież chętnie przychodzi również do szpitali i zakładów opieki paliatywnej. Wielu osobom może się wydawać, że wolontariat w hospicjum nie jest odpowiednim zajęciem dla młodego człowieka, tym bardziej dla wrażliwej studentki, ale to nieprawda. Te osoby muszą same wiedzieć, że tego chcą. Jeśli są o tym przekonane, trzeba im na to pozwolić.

Wielokrotnie są bardziej odporne niż niejeden dorosły i doświadczony człowiek. Wolontariat studencki może odbywać się również w schroniskach dla zwierząt. Wiele stworzeń potrzebuje miłości i czułości, jaką mogą im dać wrażliwi na krzywdę młodzi ludzie.

Bezdomne zwierzęta cierpią nie mniej niż ludzie. Stworzenia spragnione miłości lgną do ludzi lub wręcz przeciwnie: są nieufne wobec każdego przejawu zainteresowania. Wszystko zależy od tego, jak wcześniej zostały potraktowane przez człowieka. Bezpańskie zwierzęta przebywają w schroniskach dla zwierząt, ale na ich krzywdę wiele osób nie pozostaje obojętnych. W działalność takich siedlisk angażują się chętni do pomocy wolontariusze. Głownie jest to młodzież i studenci, ale zdarzają się również osoby dorosłe. W schronisku zawsze jest wiele pracy. Kilka razy w tygodniu przychodzą tam chętni wolontariusze, mogą to być na przykład studenci weterynarii, którzy oprócz opieki nad zwierzętami zajmują się nimi również od strony medycznej. Inni mogą wyprowadzać psy i koty na spacery, bawić się z nimi, pomagać sprzątać boksy, karmić zwierzęta. Inni wolontariusz działają w sferze pozyskiwania finansów na jedzenie, koce, budy, zabawki czy lekarstwa. Muszą zdobywać sponsorów, reklamować schronisko, załatwiać adopcje zwierząt.